Apáthy István Egyesület

 

 

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
Biológia szakának magyar tagozata

Biológia Tantárgyversenyt

szervez Biológia, valamint Ökológia és Környezetvédelem szakokra XII. osztályos tanulóknak és érettségi vizsgával rendelkezőknek 2012 március 17-én, szombaton 11 és 14 óra között az egyetem központi épületében: Kogalniceanu u. 1, földszint jobbra, „Emil Pop” terem (P64 terem).

A verseny tematikája:
1. Az élőlények szaporodása, a meiózis szerepe a szaporodásban és az örökletes változatosságban. Az öröklődés törvényszerűségei.
2. Az élőlények táplálkozása.
3. Növények és állatok egymás közti kapcsolata, koevolúciója (tetszés szerint választott szakirodalom alapján).

A fenti tematika helyett lehet választani a XI. és XII. osztályos biológia érettségi tematikát is, ezt jelentkezéskor külön kérnénk jelezni.

Minden jelenleg érvényes tankönyv és 2000 után megjelent egyéb szakirodalom felhasználható. Aki a versenyen megfelelően jó eredményt ér el (minimum 80 pontot a lehetséges 100-ból), felvételi vizsga nélkül és az érettségi átlag figyelembe vétele nélkül bejut a BBTE Biológia-Földtan Karának magyar tagozatára, a 2012-2013 tanév első tanulmányi évére, tandíjmentes helyre, biológia szakra vagy ökológia és környezetvédelem szakra. A legjobb eredményeket elérők az első év első félévében tanulmányi ösztöndíjban és kérésre bentlakási szálláshelyben részesülhetnek (a helyek számának korlátai között).

A verseny 3 órás vegyes (nem csupán karikázós) írásbeli teszt formájában történik, elsősorban az általános biológiai tájékozódást, a fogalmak, folyamatok és összefüggések helyes megértését és különböző helyzetekben való alkalmazásának képességét méri fel. Az értékelést az egyetem tanárai végzik. Bónuszpontokban részesül, aki oklevéllel igazoltan díjazottja volt a Kitaibel Pál Verseny országos szakaszának biológia szekcióján vagy hasonló szintű más biológia versenynek.

A versenyre feliratkozni 2012 március 12-ig lehet elektronikus postán a lfodorp@gmail.com e-mail címen vagy levélben a következő címre: conf. dr. Fodorpataki László, Universitatea Babes-Bolyai, Catedra de Biologie Experimentala, Str. Kogalniceanu nr. 1, cab. P60, 400084 Cluj-Napoca. Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a tanuló pontos nevét, az iskola nevét, a helységet, a lakcímet és egy elérhetoségi e-mail címet vagy telefonszámot! A részvételi díj értékéről az egyetem a későbbiekben dönt.

A részvételi díjat előzetesen kell kifizetni, és a versenyen fel kell mutatni a kifizetést igazoló nyugtát. A verseny napján a résztvevőknél kell legyen egy fényképes személyazonossági igazolvány és egy igazolás arról, hogy a versenyző XII. osztályos tanuló vagy elvégezte a líceumot (ennek igazolására elegendő az érettségi diploma fénymásolata).

Sok sikert!

Fejlesztés alatt