Apáthy István Egyesület

 

 

 

Egyesületünk névadója: Apáthy István

(1863. január 4. Budapest - 1922. szeptember 29. Szeged)

 

 
 

Korának híres és elismert kutatója és oktatója, iskolateremtő és egyetemszervező egyéniség. Idegszövettannal és mikrotechnikával foglalkozott. Szövettani metszetei saját fejlesztésű mikrotechnikai eljárásokkal készültek és forradalmasították az akkori szövettani ismereteket. Kolozsváron eltöltött évei alatt korszerű Állattani Intézetet (1909) építtetett és rendezett be. Egyesületünk névválasztása korántsem véletlen, hiszen Apáthy elképzelései, melyek szerint az egyetemi oktatás és az ott folyó kutatás színvonalának megteremtése csakis korszerű eszközökkel lehetséges, saját céljainkkal egyeznek meg.

 

 
 

Apáthy István életéről és munkásságáról bővebben: Nagy Nándor: Apáthy Istvánról és a Kolozsvári Állattani Intézetről. Collegium Biologicum, 1998, vol. 2., 91-96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.02.07