Apáthy István Egyesület

 

 

 

Biogeográfia terepgyakorlat magiszteri szakos hallgatóknak mediterrán élőhelyekre Makedóniába

 

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretében zajló alapképzés és magiszteri szakos képzés egyik legfontosabb tantárgya a Biogeográfia illetve Románia és Európa biogeográfiája. E tantárgyak teszik lehetővé, hogy a hallgatók megfelelő állat- és növényföldrajzi ismeretekre tegyenek szert a különböző élőlények elterjedésére vonatkozóan, illetve az élőhelytípusok klímaövenként való változásainak szabályszerűségeiben is betekinthetnek. Mindezek nélkül lehetetlen megfelelő szakmai alapokra szert tenni a természetvédelem és a környezetvédelem terén.

 

Habár a fentiek fontosságát mindenki elismeri, mégis az egyetemi képzés egyik hiányossága, hogy nem nyílik lehetőség a különböző típusú európai élőhelyek teljes körű megismerésére, csupán részlegesen, főleg elérhető hazai, elsősorban azonban erdélyi célpontok látogatása révén, ami nem kielégítő az ismeretszerzés szempontjából. Ennek akadálya elsősorban pénzügyi feltételek hiányában kereshető. A palettáról leginkább “hiányzó” élőhelytípus a mediterrán életközösségek típusa, hiszen a többi európai élőhelytípus, a tundra és a tajga kivételével Romániában mind fellelhető. A biogeográfia terepgyakorlat célja az Nyugat-Balkán (illírikum) térségében található jellegzetes déli elterjedésű növény- és állatfajainak felismerése, jellegzetes társulások azonosítása, különös tekintettel a reliktum jellegű növény- és állatfajok azonosítására.

 

Ebben az évben, akárcsak az elmúlt két évben, az Apáthy István Egyesület felvállalta, hogy megszervez a Szárazföldi és vízi ökológia magyar nyelvű magiszteri képzésben résztvevő hallgatóknak, valamint a hozzájuk csatlakozó ökológia témában szakdolgozó felsőbb éveseknek és doktoranduszoknak egy makedóniai egy hetes biogeográfia terepgyakorlatot április 29 és május 8 között. Összesen 24-en vettek részt a terepgyakorlaton. Makedónia egy a földrajzilag közeli és pénzügyileg is elérhető régió, amely ideális lehetőségeket biztosít a következő élőhelytípusok megismerésére: (a) endémikus balkáni állóvizi élőhelyek, (b) mediterrán babérlombú erdők, (c) mediterrán magashegyvidék (Pelister, Jablanica stb.), (d) mediterrán karsztbokorerdők, (e) mediterrán édesvízi közösségek.

 

 

Beszámoló

 

Fotók

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012.05.29